POLSKI PRODUCENT POMP CIEPŁA – EKONTECH

Oferujemy pompy ciepła dostosowane do każdych warunków

Polski producent pomp ciepła – EKONTECH

Firma EKONTECH z siedzibą w Strzegomiu od 2000 roku zajmuje się produkcją sprężarkowych pomp ciepła, przeznaczonych do podgrzewania wody
w instalacji centralnego ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, podgrzewania wody basenowej itp., a także do schładzania wody lodowej na potrzeby klimatyzacji.
We wszystkich pompach stosujemy wyróżniające się wydajnością, niskim poziomem hałasu i żywotnością sprężarki spiralne wiodących producentów światowych: COPELAND, PANASONIC i DANFOSS, płytowe wymienniki ciepła firm SWEP i GEA-WTT oraz osprzęt i automatykę ciśnieniową firm DANFOSS, EMERSON
i SPORLAN.
Oryginalnym rozwiązaniem, wyróżniającym firmę EKONTECH jest oprogramowanie sterujące, które umożliwia użytkownikowi optymalne zarządzanie ciepłem
w budynku, uwzględniające naturalne warunki zewnętrzne, specyfikę techniczną obiektu oraz indywidualne wymogi komfortu cieplnego. Program sterujący pompy ciepła pozwala na:

 • programowanie pogodowe – użytkownik może zaprogramować automatyczne podwyższanie lub obniżanie temperatury wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej. Funkcja ta pozwala na ekonomiczną optymalizację kosztów ogrzewania przy zachowaniu wymaganego komfortu cieplnego.
 • programowanie dobowe i tygodniowe – w instalacjach z grzejnikami lub nawiewem użytkownik w ramach oszczędności energii może zaprogramować różne temperatury: komfortową (np. +23 °C) i ekonomiczną (np. +17 °C) w różnych porach dnia oraz w poszczególnych dniach tygodnia,
 • programowanie ekonomiczne (oszczędnościowe) – tam, gdzie jest możliwość zgromadzenia zapasu ciepła, np. zbiorniki c.w.u i zbiorniki buforowe c.o., oraz – w ograniczonym zakresie – instalacje ogrzewania podłogowego, użytkownik może zaprogramować intensywne podgrzewanie wody w okresach obniżonej taryfy cenowej za energię elektryczną,
 • sterowanie pracą w układzie kilku źródeł ciepła, np. pompa ciepła wraz z piecem węglowym lub z kominkiem, pompa ciepła z kotłem gazowym lub olejowym oraz pompa ciepła z kolektorami słonecznymi,
 • zasilanie dodatkowych odbiorników ciepła, np. basenu, centrali wentylacyjnej, nagrzewnic, klimakonwektorów, itp.,
  wykorzystanie medium (glikolu) z gruntowego wymiennika ciepła na potrzeby klimatyzacji,
 • wykorzystanie pompy ciepła do wytwarzanie wody lodowej na potrzeby klimatyzacji podczas podgrzewania c.o. i c.w.u oraz – w razie potrzeby – zrzutu nadmiaru ciepła do kolektora gruntowego.

Zastosowane w sterownikach aplikacje umożliwiające łączność internetową dają użytkownikom możliwość zdalnej kontroli i ustawiania parametrów pracy pompy ciepła. Mogą być również wykorzystane przez serwis EKONTECH do zdalnej oceny i bieżących korekt ustawień fabrycznych w celu optymalizacji pracy pompy ciepła w określonych warunkach w miejscu jej montażu.

Aktualnie w ofercie firmy EKONTECH są:

POMPY CIEPŁA GLIKOL – WODA (G)

Pompy tego typu przystosowane są do pobierania ciepła ze źródła za pomocą niezamarzającego medium ciekłego, jakim najczęściej jest wodny roztwór glikolu propylenowego. Pompy te mogą być odpowiednio dostosowane do pobierania ciepła bezpośrednio z wód gruntowych, ścieków itp. Czynnikami chłodniczymi stosowanymi w pompach ciepła typu glikol – woda są freony R407C i R410A.

Standardowy typoszereg pomp ciepła EKONTECH stanowią najbardziej popularne urządzenia o mocy grzewczej od 8 do 100 kW, wykonywane w różnych seriach, różniących się wielkością, konstrukcją i wyposażeniem:

 • Seria PCS Standard M
  Jednosprężarkowe pompy ciepła o mocy grzewczej od 8 do 16 kW, mieszczące się w niewielkiej obudowie o wymiarach 580 x 525 x 935 mm (szerokość / głębokość / wysokość). Pompy wyposażone są w sterownik ST-55, umożliwiający obsługę sytemu grzewczego w typowych domach jednorodzinnych. Opcjonalnie mogą być wyposażone w sterownik RX910 lub MR208 z wejściem Ethernet.
 • Seria PCS Standard D
  Jednosprężarkowe pompy ciepła o mocy grzewczej od 20 do 33 kW, wykonane w obudowie o wymiarach 580 x 600 x 1480 mm. Standardowo wyposażone są w sterownik RX910, zamiennie mogą być wyposażone w sterownik ST-55 lub MR208.
 • Seria PCSK Combine
  Jednosprężarkowe pompy ciepła o mocy grzewczej od 8 do 20 kW wykonane w obudowie o wymiarach 580 x 600 x 1480 mm. Standardowo wyposażone są w sterownik RX910, zamiennie mogą być wyposażone w sterownik ST-55 lub MR208.
  W obudowie zainstalowane są ponadto:
 • pompa obiegowa dolnego źródła,
 • pompa obiegowa c.o. i pompa obiegowa c.w.u. lub
 • pompa c.o. z zaworem trójdrogowym,
  wzbiorcze naczynia przeponowe dla instalacji dolnego i górnego źródła.
 • Seria PCST i PCSY
  Są to dwu– i trzy-sprężarkowe agregaty o mocy grzewczej od 40 do 65 kW (PCST) oraz od 75 do 100 kW (PCSY), wykonane w obudowie o wymiarach 550 x 1150 x 1480 mm (PCST) oraz 550 x 1650 x 1480 mm (PCSY). Pompy wykonywane są w wersji z pojedynczym, wielosprężarkowym obiegiem freonowym (tandem lub trio) lub w postaci odrębnych obiegów freonowych, zespolonych instalacjami wodnymi. Standardowo wyposażone są w sterownik RX910, zamiennie mogą być wyposażone w sterownik MR208.

 

POMPY CIEPŁA POWIETRZE – WODA (A)

Pompy tego typu przystosowane są do pobierania ciepła z powietrza atmosferycznego, gazów, spalin itp. z użyciem lamelowych wymienników ciepła z wentylatorami. Czynnikami chłodniczymi stosowanymi w pompach ciepła typu powietrze – woda są freony R407C i R410A.
Pompy ciepła typu powietrze – woda wykonywane są wyłącznie na indywidualne zamówienie. Parametry techniczne, gabaryty i szczegółowe rozwiązania techniczne każdorazowo dostosowywane są do warunków pracy urządzenia i wymagań Użytkowników.

URZĄDZENIA GRZEWCZE I KLIMATYZACYJNE

Na indywidualne zamówienie firma wykonuje inne urządzenia działające z wykorzystaniem technologii sprężarkowych pomp ciepła. Są to osuszacze basenowe oraz wkłady chłodząco – grzewcze do suszarni kondensacyjnych, central klimatyzacyjnych, przechowalni owoców itp.
Oprócz sprzedaży własnych wyrobów firma zajmuje się również kompletnymi dostawami wszystkich urządzeń niezbędnych do funkcjonowania kotłowni: pomp obiegowych, zbiorników i zasobników, wymienników ciepła, elementów bezpieczeństwa itp., których parametry techniczno – eksploatacyjne są dobierane pod kątem prawidłowej współpracy z pompą ciepła EKONTECH.