EKONTECH Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 27
58-150 Strzegom
tel./fax: 74/855 03 83
tel. kom. 0601 890 563, 0609 665 957
e-mail: biuro@ekontech.pl
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod NR 0000130318
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości