Ekontech – o firmie

Polski producent sprężarkowych pomp ciepła – EKONTECH

 

Pod szyldem EKONTECH nieprzerwanie od 1999 roku produkujemy sprężarkowe pompy ciepła, w których stosujemy powszechnie dostępne na rynku i zawsze najlepszej jakości: sprężarki typu scroll firm SANYO, COPELAND i DANFOSS, płytowe wymienniki ciepła SWEP i GEA oraz automatykę ciśnieniowa firm ALCO CONTROLS, DANFOSS i SPORLAN.
Oryginalnym rozwiązaniem, wyróżniającym naszą firmę spośród innych producentów pomp ciepła jest oprogramowanie sterujące, które umożliwia użytkownikowi ekonomicznie optymalne zarządzanie ciepłem w budynku, uwzględniające naturalne warunki zewnętrzne, potencjał techniczny obiektu oraz indywidualne wymogi użytkowników w zakresie komfortu cieplnego.

Program sterujący pompy ciepła pozwala na:

 • programowanie pogodowe – użytkownik może zaprogramować automatyczne podwyższanie lub obniżanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w zależności od temperatury zewnętrznej,
 • programowanie dobowe i tygodniowe – użytkownik może zaprogramować różne temperatury: komfortową (np. 22oC) i ekonomiczną (np. 17oC) w różnych porach dnia oraz w poszczególnych dniach tygodnia,
 • programowanie ekonomiczne (oszczędnościowe) – użytkownik może zaprogramować intensywne podgrzewanie wody w układzie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w okresach obniżonej taryfy cenowej za energię elektryczną,
 • sterowanie układem kilku źródeł ciepła, np. pompa ciepła z kominkiem, pompa ciepła z kotłem gazowym lub z bateriami słonecznymi,
 • zasilanie i sterowanie dodatkowymi odbiornikami ciepła, np. basenem, centralą wentylacyjną itp.,
 • sterowanie systemem produkcji wody lodowej i zrzutu nadmiaru ciepła do kolektora gruntowego,
 • sterowanie klimatyzacją.

 

Aktualnie w ofercie firmy EKONTECH są:

 

Pompy ciepła typu glikol – woda (G)

Pompa ciepła typu glikol – woda, przystosowana jest do pobierania ciepła z gruntu za pomocą kolektorów gruntowych. Standardowy typoszereg pomp ciepła EKONTECH stanowią urządzenia o mocy grzewczej od 8 do 99 kW.

Jednosprężarkowe pompy ciepła produkowane są w zakresie mocy grzewczych od 8 do 33 kW w trzech wersjach różniących się wyposażeniem :

 • wersja PCS (Standard) – od 8 do 33 kW,
 • wersja PCSK (Combine) – wyposażona dodatkowo w 3 pompy obiegowe: dla instalacji dolnego źródła, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także we wzbiorcze naczynia przeponowe oraz manometry – od 8 do 19 kW,
 • wersja PCSE (Dolphin) – jest to zmodernizowana odmiana wersji Combine, której podstawową cechą jest elektroniczny panel automatyki wykonawczej z transmisją po szynie danych. Wyposażona jest w elektroniczny soft start, szeroko rozbudowane pamięci mierzonych temperatur oraz licznik poboru energii. Pompa obsługiwana jest z użyciem panelu dotykowego LCD kolor; opcjonalnie panel ten może posiadać złącze Ethernet do zdalnego sterowania z internetu.

Pompy ciepła o większych mocach produkowane są jako agregaty:

 • zbudowane z 2 sprężarek (tandem – PCST) o mocy grzewczej od 38 do 65 kW,
 • zbudowane z 3 sprężarek (trio – PCSY) o mocy grzewczej od 70 do 99 kW.

 

Podstawowe parametry pomp ciepła EKONTECH:

Pompy ciepła typu woda-woda (W), pompy ciepła powietrze-woda (A) oraz do odzysku ciepła odpadowego (S). Oferujemy również powietrze pompy ciepłapompy ciepła powietrze-powietrze.

Pompy ciepła do pobierania ciepła z wód podziemnych i powierzchniowych, z powietrza atmosferycznego oraz do odzysku ciepła odpadowego budowane są na bazie tych samych lub podobnych podzespołów co gruntowe pompy ciepła i podobnie jak gruntowe pompy ciepła – w dowolnym zakresie mocy grzewczej.

Z uwagi na zróżnicowane parametry techniczne i odrębny charakter warunków pracy pompy te są konstruowane według indywidualnych zamówień.

Urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne i kompletne dostawy urządzeń

Na indywidualne zamówienie firma wykonuje inne urządzenia działające z wykorzystaniem technologii sprężarkowych pomp ciepła. Są to osuszacze basenowe oraz wkłady chłodząco – grzewcze do suszarni kondensacyjnych, central klimatyzacyjnych, przechowalni owoców itp.

Oprócz sprzedaży własnych wyrobów firma – na życzenie Klientów – zajmuje się również kompletnymi dostawami wszystkich urządzeń niezbędnych do funkcjonowania kotłowni: pomp obiegowych, zbiorników i zasobników, wymienników ciepła, elementów bezpieczeństwa itp., których parametry techniczno – eksploatacyjne są dobierane pod kątem prawidłowej współpracy z pompą ciepła EKONTECH.

 

Producent pomp cieplnych: gruntowe pompy ciepła, pompy ciepła powietrze-woda, pompy ciepła woda-woda, pompy ciepła powietrze-powietrze - Ekontech.